Calculator salarii invatamant online dating

bathroom-blowjob

***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare. 1251/2005 Nota: Sporul de stabilitate nu este cuprins in coeficientii de multiplicare, acesta urmand a se acorda la salariul de baza personalului din prezenta anexa. Functiile didactice din invatamantul superior*) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Indemnizatia de conducere in Nr. Functia - % - ------------------------------------- minim maxim ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. 220/2015Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 Ordin nr. cor; III S 2,608 4,499 127 Comandant S 2,685 5,888 128 Sef mecanic S 2,572 4,807 129 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician S 2,572 3,863 130 Capitan M 2,409 3,598 131 Sef mecanic M 2,409 3,553 132 Ofiter punte M 2,409 3,411 133 Ofiter mecanic, ofiter electrician M 2,409 3,329 134 Sef echipaj M 2,409 3,293 135 Conducator salupa, sef timonier, ajutor ofiter mecanic M 2,409 3,283 136 Inginer gradul IA S 2,809 5,181 137 Inginer gradul I S 2,747 4,863 138 Inginer gradul II S 2,732 4,499 139 Inginer gradul III S 2,726 4,082 140 Inginer gradul debutant S 2,726 141 Subinginer gradul I SSD 2,644 4,499 142 Subinginer gradul II SSD 2,633 4,160 143 Subinginer gradul III SSD 2,608 3,672 144 Subinginer debutant SSD 2,603 145 Medic primar S 3,327 6,411 146 Medic specialist S 3,234 5,884 147 Medic S 2,900 5,587 148 Medic stagiar S 2,726 149 Farmacist primar S 3,327 6,411 150 Farmacist specialist S 2,929 5,643 151 Farmacist S 2,726 4,705 152 Farmacist stagiar S 2,726 153 Dentist principal SSD 2,609 4,418 154 Dentist SSD 2,603 4,064 155 Dentist debutant SSD 2,603 156 Tehnician dentar principal M 2,513 3,972 157 Tehnician dentar M 2,465 3,615 158 Tehnician dentar debutant M 2,461 159 Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 3,327 6,411 160 Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2,929 5,643 161 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2,726 4,705 162 Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 2,726 163 Psiholog, sociolog principal S 2,901 5,542 164 Psiholog, sociolog S 2,726 4,933 165 Psiholog, sociolog debutant S 2,726 166 Cercetator stiintific principal I S 3,327 6,411 167 Cercetator stiintific principal II S 3,234 5,884 168 Cercetator stiintific principal III S 2,900 5,587 169 Cercetator stiintific S 2,655 4,901 170 Asistent de cercetare stiintifica S 2,676 4,625 171 Asistent de cercetare stiintifica stagiar S 2,676 172 Asistent I M 2,583 4,085 173 Asistent II M 2,535 3,718 174 Asistent III M 2,491 3,325 175 Asistent stagiar M 2,483 176 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 3,507 6,755 177 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 3,367 6,182 178 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 3,009 5,746 179 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV S 2,787 5,139 180 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV S 2,726 4,379 181 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 2,726 182 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, S 3,322 6,044 sunet I 183 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, S 2,995 5,718 sunet 184 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, S 2,762 5,094 sunet 185 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, S 2,726 4,379 sunet 186 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, S 2,726 sunet 187 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I 2,450 3,553 188 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II 2,428 3,104 189 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III 2,406 2,787 190 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant 2,283 191 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 2,839 5,423 192 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 2,787 4,635 193 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 2,732 4,379 194 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 2,726 195 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 2,583 4,085 196 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II 2,535 3,718 197 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III 2,491 3,325 198 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant 2,483 199 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator S 2,839 5,423 artistic 200 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator S 2,787 4,754 artistic 201 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator S 2,732 4,593 artistic 202 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator S 2,726 artistic 203 Muzeograf, bibliograf I SSD 2,644 4,499 204 Muzeograf, bibliograf II SSD 2,633 4,160 205 Muzeograf, bibliograf III SSD 2,608 3,672 206 Muzeograf, bibliograf debutant SSD 2,603 207 Secretar de redactie, tehnoredactor IA M 2,583 4,085 208 Secretar de redactie, tehnoredactor I M 2,535 3,718 209 Secretar de redactie, tehnoredactor II M 2,491 3,325 210 Secretar de redactie, tehnoredactor debutant M 2,483 211 Regizor scena, (culise) I M 2,583 4,085 212 Regizor scena, (culise) II M 2,535 3,718 213 Regizor scena, (culise) III M 2,491 3,325 214 Regizor scena, (culise) debutant M 2,483 215 Capitan secund, sef electrician, sef mecanic secund S 2,676 4,509 216 Ofiter aspirant S 2,676 217 Sef statie RTG M 2,409 3,806 218 Ofiter RTG I M 2,542 3,353 219 Ofiter RTG II M 2,513 3,089 220 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter, dragor; aspirant M 2,431 221 Medic veterinar I S 3,234 5,884 222 Medic veterinar II S 2,736 5,052 223 Medic veterinar III S 2,726 4,379 224 Medic veterinar debutant S 2,726 225 Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 2,839 5,048 226 Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 2,787 4,460 227 Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 2,732 4,379 228 Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 2,726 229 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 3,327 6,411 230 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 2,736 5,062 231 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 2,726 4,593 232 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 2,726 233 Conservator, restaurator I SSD 2,663 4,499 234 Conservator, restaurator II SSD 2,633 4,160 235 Conservator, restaurator III SSD 2,608 3,672 236 Conservator, restaurator debutant SSD 2,603 237 Conservator, restaurator, custode sala I M 2,583 4,085 238 Conservator, restaurator, custode sala II M 2,535 3,718 239 Conservator, restaurator, custode sala III M 2,491 3,325 240 Conservator, restaurator, custode sala debutant M 2,483 241 Manuitor carte M/G 2,409 2,642 242 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) S 2,976 5,657 243 Administrator financiar grad I - director gen. **) Alte cerinte pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare din invatamantul preuniversitar sunt cele prevazute la art. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare. Director general administrativ al universitatii 25 30 4. Secretar stiintific al senatului universitar 20 25 6. **) Se calculeaza la salariul de baza al functiei didactice si se aplica inclusiv la judetele pilot. Functiile didactice din unitatile de invatamant ale judetelor pilot*) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Indemnizatia de conducere in Nr. Functia - % - -------------------------------- maxim ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Director adjunct al unitatii de invatamant pana la 40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- *) Indemnizatia se calculeaza conform prevederilor art. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Poate fi de interes si: OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. 12/2017OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. 248/2015Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. ****) Se utilizeaza numai pentru secretar sef de universitate. 1251/2005 Nota: Sporul de stabilitate nu este cuprins in coeficientii de multiplicare, acesta urmand a se acorda la salariul de baza personalului din prezenta anexa. Secretar-sef *) 20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- *) Se utilizeaza la centre bugetare, grupuri scolare sau la unitatile scolare stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

bathroom-blowjob

bathroom-blowjob

Moneda 3 ani 40 ani ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ min./max. cor; I S 3,300 6,297 125 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare 2. Director (educatoare, invatator sau institutor) 15 25 4. Diriginte, invatator, institutor si educatoare*) 10% din salariul de baza al functiei didactice detinute ----------------------------------------------------------------------------------------------- *) Cu exceptia situatiilor prevazute la art. Presedintele comisiei de bacalaureat poate fi: cadru didactic universitar care detine titlul stiintific de doctor, inspector scolar, director de liceu, cu gradul didactic I 2.

1.1, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este urmatoarea: - 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei; - 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei; - 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 266,026 lei; b) coeficientii de multiplicare prevazuti pentru functiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fara pregatire de specialitate si pentru functiile didactice auxiliare se majoreaza cu 10% incepand cu data de 1 ianuarie 2008, fata de nivelul din 31 decembrie 2007; c) pentru functiile didactice prevazute in anexele nr. Moneda 3 ani 40 ani ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ min./max.

yoqwa.moskva-rynok.ru

62 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>